Cập nhật: 09:02, Thứ 4, 19/04/2017

print

Mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc Thái

(ANTV) - Một số đồng bào dân tộc có phong tục, tập quán truyền thống như búi tóc, quấn khăn trên đầu, dẫn tới khi tham gia giao thông có sử dụng loại mũ bảo hiểm theo cấu tạo thông thường thì cũng chỉ mang tính hình thức, không đảm bảo không an toàn. 

Việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu thương tích khi tai nạn giao thông xảy ra. Không chỉ ở các thành phố lớn mà ở những tỉnh thành vùng cao, người dân các dân tộc thiểu số cũng rất có ý thức trong việc đội mũ bảo hiểm.

Một số đồng bào dân tộc có phong tục, tập quán truyền thống như búi tóc, quấn khăn trên đầu, dẫn tới khi tham gia giao thông có sử dụng loại mũ bảo hiểm theo cấu tạo thông thường thì cũng chỉ mang tính hình thức, không đảm bảo không an toàn. 

 

BT