Cập nhật: 16:44, Chủ Nhật, 02/04/2017

print

Công an tỉnh Phú Yên phát động CVĐ “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

(ANTV) - Công an tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Phát biểu hưởng ứng Cuộc vận động tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Phú Yên đã biểu thị tinh thần quyết tâm, đề  ra những biệp pháp, giải pháp cụ thể để Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” thực sự đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng. Ngay sau đó, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cũng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” có ý nghĩa đặc biệt, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Phú Yên. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử có văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, đó chính là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an Phú Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

BT