Cập nhật: 21:58, Thứ 5, 09/03/2017

print

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp

(ANTV) - Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng 9/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự phiên bế mạc Đại hội. 

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 171 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 161 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đánh giá cao việc Đại hội đã quyết định "đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý" là 1 trong 7 chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Đây là điểm mới so với nhiệm kỳ XI và thể hiện sinh động sự gắn kết chặt chẽ trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII khẳng định: sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm trong thời gian qua, để nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và xã hội dành cho phụ nữ; vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022

Với sự tán thành cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, đến cuối nhiệm kỳ, cấp Trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 5 chính sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất ít nhất 2 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hằng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 1 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 1 văn bản dự thảo có liên quan; mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ.

Mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 2 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc; mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 HTX do phụ nữ quản lý; toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; bảo đảm không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia hoạt động Hội; 100% cán bộ Hội cấp Trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất 3 lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ.

Theo: baochinhphu.vn

 

BT