Cập nhật: 08:18, Chủ Nhật, 05/03/2017

print

Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

(ANTV) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, sáng ngày 4/3, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị,  Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Ngành tổ chức xây dựng Đảng nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá triển khai trong năm 2017, qua đó khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh và bệnh thành tích trong đánh giá công án cán bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 73 điểm cầu trong cả nước.

Năm 2016, Ngành tổ chức xây dụng Đảng đã Kịp thời tham mưu và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thành 14/17 đề án lớn; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phối hợp tham mưu hiệu quả công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhất là chủ động tham mưu kiện toàn 37 chức danh chủ chốt của Nhà nước và địa phương. Đây cũng là số lượng chức danh nhiều nhất so với các nhiệm kỳ trước đây.

Với việc cải cách hành chính mạnh mẽ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, minh bạch hóa công tác cán bộ, nhất là việc chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, quy định thời gian tối thiểu luân chuyển cán bộ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, nhất là việc kiểm điểm tập thể, cá nhân theo Nghị quyết trung ương 4 khoá 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh và bệnh thành tích trong đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên. Công tác cán bộ và quản lý cán bộ còn nhiều yếu kém, nhất là việc giám sát quy trình, thẩm định đề bạt cán bộ như trường hợp Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác...gây bức xúc dư luận. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức chưa đồng đều.

Chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh chỉ rõ, ngành xây dựng tổ chức Đảng phải tập trung chăm lo xây dựng Đảng, tham mưu tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.  Toàn ngành cần tập trung cao độ để xây dựng có chất lượng, tiến độ 2 đề án trình Hội nghị trung ương 6 và trung ương 7 xem xét.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản, hướng dẫn, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng chí Đinh Thế Huynh đặc biệt lưu ý công tác cán bộ, khắc phục sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể. Đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu 4 hóa cải cách hành chính trong Đảng theo hướng "hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa các văn bản pháp quy, đơn giản hóa về thủ tục hành chính, tự động hóa về tổ chức thực hiện"./.

 

BT