Cập nhật: 08:28, Thứ 5, 28/04/2016

print

Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong quân đội

(ANTV) - Sáng 27/4, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tổ chức Hội thảo: “Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa trong quân đội”. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn (11-5-1946/11-5-2016).

   
Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đều thống nhất đánh giá: Thành tựu nổi bật của công tác tư tưởng-văn hóa trong quân đội là góp phần trực tiếp giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân trong quân đội.

Công tác tư tưởng văn hóa đã góp phần quan trọng, bồi dưỡng và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; bồi dưỡng tình cảm của nhân dân với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tư tưởng-văn hóa luôn là linh hồn, mạch sống, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta.

Chính vì vậy trong giai đoạn mới hiện nay phải luôn quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng-văn hóa trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc.

BT