Cập nhật: 08:33, Thứ 4, 03/02/2016

print

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp

(ANTV) - Sáng 2/2, tại Hội trường Ba Đình, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, các ủy viên Bộ Chính trị, các Phó chủ tịch và thành viên của Hội đồng bầu cử Quốc gia, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Sau khi các đại biểu thảo luận xung quanh một số vấn đề trong quá trình triển khai công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã phát biểu bế mạc hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016

Chiều 2/2 tại Hội trường Ba Đình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận xung quanh các báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Nhiều ý kiến tại Hội nghị khẳng định, trong 5 năm qua, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đã thực hiện đúng chứng năng, nhiệm vụ theo luật định; tổ chức và bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn; từ đó nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực, thiết thực phục vụ nhân dân, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong công tác của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

BT