Cập nhật: 14:40, Thứ 2, 01/02/2016

print

Người có uy tín giữ gìn ANTT ở vùng biên

(ANTV) - Trong những năm qua, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đã thu được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Lèo Cẩm Soi, dân tộc Tày, đã có 10 năm đảm nhận vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thuộc xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Với những đóng góp tích cực của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông đã được chọn là gương mặt tiêu biểu đi dự hội nghị tổng kết Già làng, trưởng bản, người có uy tín của huyện Bình Liêu.

Ông Lèo Cẩm Soi, chia sẻ: "Tham dự cảm thấy phấn khởi, hạnh phúc lắm, về nhà mình phải làm chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách của nhà nước, về nhà cũng phải tuyên truyền cho dân, có tài liệu tuyên truyền cho dân biết mới được già rồi nhưng mà cũng phải luôn luôn chấp hành gương mẫu, họp hành trong thôn bản phải đi, phải góp phần động viên thôn bản công tác xây dựng nông thôn mới."

Công tác vận động được đưa đến từng hộ dân

Xã Vô Ngại là một trong xã biên giới của huyện Bình Liêu, diện tich rộng hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ thấp, tình trạng vượt biên trái phép, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, đốt pháo trong dịp tết vẫn còn diễn ra. Trước thực tế này, ông Phàn Sau Dùng, trưởng thôn Nà Nhái cùng công an viên trong xã, đã đến từng nhà trong thôn bản vận động bà con ký cam kết không vượt biên trái phép, không đốt pháo trong dịp tết.

Ông Phàn Sau Dùng, trưởng thôn Nà Nhái, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi tuyên truyền cho bà con không buôn bán trái phép pháo nổ, các loại vũ khí, không được chơi loại vũ khí để cho dân an toàn hơn, người dân chấp hành pháp luật."

Bình Liêu là huyện vùng cao biên giới, với 96% là dân tộc thiểu số. Nhiều năm nay, với sự giúp đỡ của đội ngũ Già làng, trưởng bản, người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin có giá trị, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vận động người dân vượt biên trái phép quay về quê hương làm ăn. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Bà Lý Sí Múi, thôn Nà Nhái, xã Vô Ngại, cho biết: "Tết này không đốt pháo nữa, ký cam kết rồi, bảo con cháu không được đốt pháo nữa, pháp luật không cho không được làm."

Đại tá Vũ Văn Phán, Trưởng công an huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 06 của thủ tướng chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng  bào dân tộc thiểu số, tranh thủ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện cơ bản là đạt hiệu quả rất cao thông qua lực lượng có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số."

Huyện Bình Liêu hiện có gần 160 người có uy tín, già làng trưởng bản, họ là những cánh tay đầy sức mạnh, đóng góp của họ đã giúp chính quyền và lực lượng công an vững vàng trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc.

 

BT