Cập nhật: 09:30, Thứ 4, 23/12/2015

print

20 năm ngày truyền thống tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh

(ANTV) - Sáng 22/12, Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh và Hội nghị cộng tác viên tiêu biểu năm 2015.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong hệ thống báo chí cách mạng nói chung, báo chí CAND nói riêng.

Tạp chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy CA TW và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia; trao đổi, phổ biến và giới thiệu những công trình nghiên cứu, thực tiễn chiến đấu của lực lượng An ninh nhân dân; thông tin những vấn đề lý luận, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu trong quản lý và đào tạo cán bộ an ninh.

Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Tạp chí là dịp để các thế hệ làm tạp chí ôn lại những chặng đường đi qua, những thành tựu đã đạt được; đồng thời thấy rõ những khó khăn, thách thực, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục, đổi mới để góp phần nâng cao chất lượng tạp chí, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của tình hình thực tiễn, đóng góp cho sự phát triển của Học viện ANND và toàn lực lượng CAND nói chung.

BT