Cập nhật: 08:46, Thứ 5, 17/12/2015

print

Bài học về đoàn kết trong Đảng qua Di chúc của Bác Hồ

(ANTV) - Trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, để đạt được các mục tiêu chiến lược là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hướng đến một xã hội dân chủ và công bằng, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, thì Đảng lãnh đạo phải đoàn kết chặt chẽ, mỗi đảng viên phải hết lòng phục vụ lợi ích của nhân dân.

Bởi vậy, trong Di chúc, Người có để lại những lời dặn dò đầy tâm huyết về việc giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, để Đảng thực sự là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Chiếc xe đạp thồ, bàn chông, đôi quang gánh, thậm chí đồ vật thiêng liêng nhất là chiếc bàn thờ cũng đã được các dân công, thanh niên xung phong sử dụng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng chấn động địa cầu ngày 7 tháng 5 năm 1954. Chúng cũng minh chứng cho tinh thần toàn dân đoàn kết ra trận vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tinh thần đoàn kết, một lần nữa lại được đề cao trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1965, bởi Người ý thức sâu sắc rằng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta, các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Bà Nguyễn Thúy Đức - Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: "Để có thể làm sao nâng cao sức chiến đấu, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc lãnh đạo đất nước, nhân dân trong bất kỳ một thời điểm cách mạng nào. Bác Hồ cũng đã nhấn mạnh rất rõ, đó là vấn đề đầu tiên Đảng làm sao phải giữ gìn được sự đoàn kết, nhất trí như giữ gìn con người của mắt mình".

Coi trọng sự đoàn kết, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra yêu cầu, và cũng chỉ ra những nguyên tắc cơ bản nhất để thực hiện đoàn kết, như thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Bởi trong tư tưởng của Người, một Đảng cầm quyền, chỉ có thể là tập hợp đoàn kết của những chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: "Theo Bác muốn đoàn kết tốt thì phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng để phát huy trí tuệ tập thể của Đảng, tránh xu hướng độc đoán, chuyên quyền, thiếu dân chủ ngay trong Đảng. Hai là phải thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, theo Bác đấy là cách tốt nhất để củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng".

Sau 46 năm, nhờ thực hiện đoàn kết, nhất trí trong Đảng, Đảng ta đã có sức mạnh để lãnh đạo dân tộc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những đảng viên bị trù dập vì dám phê bình, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng. Và Đảng, trong công cuộc chỉnh đốn của mình, đang nỗ lực để chiến đấu; bảo vệ truyền thống quý báu của một Đảng đoàn kết, trong sạch, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, mỗi đảng viên càng phải phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để lựa chọn những người xứng đáng, vừa có tài, vừa có đức để đảm nhận những trọng trách lãnh đạo đất nước. Đây là trách nhiệm lớn mà mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ trọng trách lãnh đạo từ cấp cao đến cấp cơ sở phải thực sự thực hiện nghiêm lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc.

BT