Cập nhật: 21:53, Thứ 4, 02/12/2015

print

Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

(ANTV) - Sáng nay (2/12) tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 – 2015. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, về phía khách mời có các đồng chí: Mai Thế Dương, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Bùi Quang Bền. 
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Đảng ủy CATW xác định việc tổng kết Chương trình hành động số 25 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ thời gian qua. 
 
Sau 2 năm tổ chức thực hiện Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống; tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Về tổng kết Chương trình hành động số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá các nội dung: Phòng ngừa suy thoái tư tưởng chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống trong số ít cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở một số bộ phận, lĩnh vực, nhất là các biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, "bệnh" thành tích cần được phân tích, làm rõ ở bộ phận, lĩnh vực nào, tính chất, mức độ, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể với cá nhân phụ trách cấp ủy, đơn vị, nhất là việc tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATW đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng và đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đạt được những kết quả tích cực, góp phần nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quy chế, quy trình công tác và quản lý cán bộ, đảng viên để kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong đơn vị. 
 
Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong công tác xây dựng Đảng nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này, còn xuất hiện tư tưởng "khoán trắng" cho các cơ quan chức năng. Trong khi đó, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; trình độ, năng lực của một số ít cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị liên quan còn một số bất cập...Đây là những vấn đề cần được các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, đồng thời tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, xây dựng chương trình hành động cho toàn khóa một cách cụ thể, chuyên nghiệp.
 
Đồng thời, củng cố bộ máy lãnh đạo chỉ huy công an các cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát vững vàng, trung thành, gương mẫu, giỏi nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tiếp theo.
 

 

BT