Cập nhật: 21:20, Thứ 2, 23/11/2015

print

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước

(ANTV) - Chiều nay 23/11 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước”. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 đã đến dự.

Với gần 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước.

Dưới sự chỉ đạo của Người, các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu lịch sử quý báu, triển lãm cũng giới thiệu các phong trào thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới”… và đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Triển lãm lần này là hoạt động mở đầu cho các sự kiện chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5-6/12 tới.

BT