Cập nhật: 22:56, Chủ Nhật, 15/11/2015

print

Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(ANTV) -Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015), tối nay (15/11), tại  quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phát biểu tại đây, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, suốt 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mạng vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 85 năm qua, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta, là năm tổ chức và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện tốt việc tham gia vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị ở cơ sở cần triển khai thực hiện tốt cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đây là cuộc vận động trung tâm của toàn bộ hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới, là sự kế thừa và tích hợp những kết quả quan trọng của hai cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Cuộc vận động " Ngày vì người nghèo", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã và đang làm trong thời gian qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

BT