Cập nhật: 10:15, Thứ 7, 14/11/2015

print

Thanh tra trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án 8B Lê Trực

(ANTV) - Thanh tra Thành phố Hà Nội vừa công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở bán, cho thuê số 8B Lê Trực, theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Thời điểm thanh tra từ khi chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình đến nay và những nội dung có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (10/11/2015).

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề cương thanh tra, thực hiện đúng nội dung trong Quyết định thanh tra, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra theo quy định tại Thông tư 05/2014/TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, thực hiện các quyền hạn theo Luật Thanh tra 2010.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Thanh tra Thành phố phải hoàn thành công tác thanh tra, kiến nghị UBND Thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng trật tự xây dựng đô thị tại Dự án 8B Lê Trực theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/11 tới.

Cũng liên quan đến xử lý công trình vi phạm này, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đôn đốc thực hiện tiến độ, yêu cầu chủ đầu tư dự án này phải nộp phương án tháo dỡ phần xây sai phép cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày 15/11/2015. Trường hợp sau 17h ngày 15/11, chủ đầu tư không nộp phương án phá dỡ hoặc có nộp phương án phá dỡ nhưng không đảm bảo theo đúng các yêu cầu nêu trên và các quy định của pháp luật, thì các cơ quan liên quan sẽ lên phương án thực hiện việc tháo dỡ những phần vi phạm của tòa nhà. 

BT