Cập nhật: 22:18, Thứ 4, 04/11/2015

print

Cần công khai, minh bạch số liệu thống kê

(ANTV) - Trong ngày làm việc hôm nay 4/11, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thống kê (sửa đổi) và đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020.

Đa số ý kiến tán thành việc sửa đổi dự án lần này đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng: số liệu thống kê phải công khai, minh bạch để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân và được quyền sử dụng thông tin thống kê của Nhà nước sau khi thông tin đã được công bố.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trong thông tin thống kê của chúng ta nhiều chiều nhưng khi vì mục đích, quyền lợi để tranh thủ đầu tư để tranh thủ những chương trình, chính sách thì chúng ta lại có một số liệu khác để báo cáo, lấy thành tích thì chúng ta lại có một số liệu khác. Cơ quan thống kê chúng ta liệu đã chủ động và triển khai cái này khách quan được chưa, nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện. Ông cho rằng trong thẩm quyền kiểu này quy định như thế nào để rõ nét hơn để chúng ta thực sự tính khách quan, tính minh bạch được rõ để chúng ta thực hiện đúng cái chế độ chính sách của Nhà nước.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hàng năm chúng ta vẫn nhận được rất nhiều số liệu thống kê quốc gia do Tổng cục thống kê điều tra công bố nhưng dư luận xã hội và người dân vẫn rất băn khoăn.Tôi lấy ví dụ như là chỉ tiêu về thất nghiệp, chỉ tiêu về GDP hàng năm của Quốc gia, số liệu của các doanh nghiệp hiện nay có vấn đề, đăng ký khoảng 600 nghìn, hoạt động là 525 nghìn nhưng mà nộp thuế chỉ có 320 nghìn và đóng bảo hiểm xã hội chỉ 170 nghìn rồi chỉ tiêu về lao động tạo việc làm mà nhiều năm chúng ta vẫn cứ băn khoăn, rồi vấn đề lao động qua đào tạo.

Nhiều ý kiến cũng thống nhất đồng bộ trong điều tra thống kê là vì ngoài thống kê quốc gia của Bộ, ngành thì các địa phương cũng có rất nhiều chương trình thống kê để nghiên cứu số liệu để đề ra chính sách trong xây dựng nông thôn mới, trong giảm nghèo, trong quản lý lao động.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Một cái chủ trương của TW có thể là rất cần thiết nhưng mà đến khi sử dụng thì phần mềm quản lý về lao động việc làm, phần mềm làm rất công phu nhưng mà đến khi sử dụng thì cơ quan TW có số liệu thông tin xong chuyển về các thôn, xóm để chúng ta làm thì như vậy địa phương phải làm việc này. Chúng tôi đề nghị ngoài cơ quan TW thẩm định thì các cơ quan địa phương thống kê tập trung phải có trách nhiệm thẩm định và phải chịu trách nhiệm cùng với địa phương để khẳng định số liệu này để khai thác tốt và phát huy hiệu quả thông tin.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng cho ý kiến về hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê và phương pháp thống kê. 

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội cũng đã thảo luận ở hội trường về đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020.

BT