Cập nhật: 17:35, Thứ 3, 08/09/2015

print

Bình Dương thu hút gần 22 tỷ USD vốn FDI

(ANTV) - Là một trong tỉnh, thành của vùng kinh tế động lực phía Nam liên tục vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư hàng năm, đến nay dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bình Dương đạt xấp xỉ 22 tỷ USD với 2.511 dự án đang còn hiệu lực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút trên 1,4 tỷ USD vốn FDI vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, thương mại xuất khẩu, bán lẻ và bất động sản…; trong đó 124 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đầu tư 788 triệu USD và 85 dự án tăng vốn với hơn 647 triệu USD.

Một trong những yếu tố giúp tỉnh đã và đang thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài là nhờ cơ sở hạ tầng đầu tư đồng bộ gắn với phát triển hạ tầng 28 khu công nghiệp tập trung với diện tích gần 10.000ha, qua đó đã tạo thuận lợi cho môi trường thu hút và kêu gọi đầu tư.

Không chỉ các thành phần kinh tế nước ngoài mà hệ thống doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước cũng đang hình thành ngày càng mạnh mẽ. Đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 19.500 doanh nghiệp vốn trong nước đầu tư với hơn 144.000 tỷ đồng vào sản xuất.

BT