Cập nhật: 09:05, Thứ 5, 23/07/2015

print

Đảng bộ Công an Hậu Giang, Bắc Kạn đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

(ANTV) - Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII. Tham dự Đại hội có 200 đại biểu, đại diện cho các chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang.

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang đặt ra mục tiêu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường nắm tình hình, phân tích, đánh giá những vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Đồng thời, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Công an. 

Qua đó, tập trung củng cố, xây dựng Đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực công tác tham mưu, phục vụ cho cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Bắc Kạn: Đại hội Ðảng bộ Công an tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong các ngày 21 và 22 tháng 7, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra khám phá án và các chỉ tiêu công tác khác đều đạt và cao hơn so với Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã đề ra. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được nâng cao, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Các phong trào được củng cố và phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, đội ngũ Đảng viên, cán bộ chiến sĩ có bước trưởng thành cả về số lượng và phẩm chất, năng lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đại hội đã đề ra 6 mục tiêu, 5 phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm lãnh đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong nhiệm kỳ tới. Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến về các văn kiện trình Đại hội và Đại hội Đảng cấp trên, tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

BT