Cập nhật: 08:40, Thứ 7, 18/07/2015

print

Công bố Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

(ANTV) -  Sáng 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật, 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII gồm: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật tổ chức Chính phủ; Pháp lệnh cảnh sát môi trường và Nghị quyết về thực hiện chính sách hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, bên cạnh những thành tựu, môi trường tự nhiên cũng bị ô nhiễm, khối lượng và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng, biến đổi khí hậu gây ra mưa bão, lũ lụt với cường độ lớn…Bên cạnh đó, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cũng diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân.

Do tổ chức và hoạt động của Cảnh sát môi trường mới được quy định bằng Nghị định của Chính phủ mà chưa có văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định đầy đủ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường cũng như trách nhiệm quản lý Nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Chính vì vậy, việc ban hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường là đòi hỏi khách quan và cấp thiết.

BT