Cập nhật: 08:30, Thứ 4, 01/07/2015

print

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tấm gương người lãnh đạo thực tiễn

(ANTV) - Là Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đã đặt lên vai người đứng đầu Đảng - Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh một trọng trách nặng nề, đòi hỏi người lãnh đạo một tư duy đột phá cùng với bản lĩnh kiên định đưa đất nước vượt qua những khó khăn. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015) tấm gương nhà lãnh đạo sâu sát thực tiễn, thống nhất giữa nói và làm, vẫn mãi tỏa sáng đồng hành cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong chặng đường xây dựng đất nước ngày hôm nay.

 
Trải qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, cùng với hai lần bị bắt giam cầm tại nhà tù Côn Đảo đã tôi luyện người chiến sỹ Nguyễn Văn Linh một bản lĩnh cách mạng kiên định. Và trên cương vị Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng (1986 -1991), với tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật, đồng chí đã đưa ra những quyết định đổi mới kịp thời, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, đưa đất nước bước ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng.
 
Ông PGS.TS Phạm  Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định, đồng chí Nguyễn Văn Linh với những nguyên tắc đổi mới đã cùng với đảng ta xác định những lộ trình, bước đi mà nó có 1 nguyên tắc rất cơ bản là xuất phát từ thực tiễn, từ thực tiễn xác định những biện pháp phù hợp với điều kiện của nhân dân, vượt qua những cái khó khăn nhất trong giai đoạn đầu của sự đổi mới.
 
Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Linh là người rất coi trọng tổng kết thực tiễn, từ thực tiễn để nâng cao tính hiệu quả trong lãnh đạo Đảng, hiện thực hóa đường lối của Đảng. Do đó việc kết hợp giữa nói và làm, kết hợp lý luận và thực tiễn là điều nổi bật ở tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
 
Với tinh thần lấy dân làm gốc trong suốt thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thường xuyên đi xuống cơ sở, gặp gỡ cán bộ, nhân dân lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân nhất là tìm hiểu những chính sách, đường lối của Đảng đã phù hợp với thực tiễn. Đề cao tác phong nói đi đôi với làm dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói sự thật khi chính Tổng Bí thư đã khởi xướng chuyên mục "Những việc cần làm ngay" trên báo chí.
 
Trao đổi ANTV, GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tư tưởng Nguyễn Văn Linh về chống tiêu cực, chống tham nhũng, công tác cán bộ và được thể hiện trong các bài báo những việc cần làm ngay và theo chúng tôi hơn lúc nào hết đây là thời điểm không chỉ còn những giá trị mà vẫn còn nóng hổi tính thời sự và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chúng ta càng thấm thía sự cần thiết của những tư tưởng quan trọng đó, triển khai học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Nguyễn Văn Linh.
 
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng nhấn mạnh bài học lớn nhất hiện nay Nguyễn Văn Linh là bản lĩnh chính trị, phẩm chất chính trị phải được rèn luyện chịu trách nhiệm trước Đảng trước nhân dân thì tinh thần ấy vừa rồi cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh tại HN TƯ 11 khóa 11 để lựa chọn những nhà lãnh đạo vào BCH TƯ Đảng, phát huy truyền thống xây dựng Đảng mà trong đó có đóng góp Nguyễn Văn Linh.
 
Suốt chặng đường gần 70 năm hoạt động cách mạng dù trên cương vị công tác nào đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn nêu cao tấm gương người chiến sỹ cộng sản đầy bản lĩnh, một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng. Tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, thống nhất giữa nói và làm, vì nhân dân tận tâm, tận lực của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay là tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc ta vì mục tiêu dân giàu nước mạnh./.
BT