Cập nhật: 15:18, Thứ 5, 28/05/2015

print

Đảng ủy Công an Thanh Hóa góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp

(ANTV) - Ngày 27/5, Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Đã có 7 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và 6 ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 18 với 64 vấn đề và nhóm vấn đề tham gia vào các loại văn kiện này.

Trong đó, đối với báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đa số các ý kiến đều đồng ý, thống nhất cao và bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến việc đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 và 30 năm đổi mới của Đảng; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm năm tới; phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; việc hoàn thiện, thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN;

Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 18, đa số các ý kiến đều thống nhất với tiêu đề, bố cục của báo cáo. Đồng thời, bổ sung thêm nội dung về đánh giá hạn chế, khuyết điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 12, nhiệm kỳ 2010 - 2015; đóng góp về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và gỉải pháp nhiệm kỳ 2015 -2020, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh

BT