Cập nhật: 09:42, Thứ 3, 26/05/2015

print

Hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia 2015

(ANTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia 2015. Cụ thể, công tác thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng thi.

Đoàn, cán bộ thanh tra hoạt động độc lập với Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ người ra quyết định thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế thi, cán bộ thanh tra lập biên bản ghi nhớ, yêu cầu cán bộ coi thi xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, theo dõi việc xử lý. Khi phát hiện lãnh đạo, thành viên của Hội đồng thi vi phạm quy chế thi hoặc thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ thì lập biên bản ghi nhớ, yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Khi cần thiết, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục và thông báo kịp thời với Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Trường hợp ý kiến của Đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến của Ban chỉ đạo thi, Đoàn thanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị, báo cáo về Ban chỉ đạo thi quốc gia.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi quốc gia, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

BT