Cập nhật: 07:52, Thứ 5, 14/05/2015

print

Công an Cư Jút học tập và làm theo lời Bác

(ANTV) - Cách làm hiệu quả, thiết thực, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã và đang thực hiện tốt phong trào thi đua CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 03 của Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

54 vụ phạm pháp hình sự được khám phá, 25 ổ nhóm với 157 đối tượng bị bắt giữ, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Con số thống kê của năm 2014 đã thể hiện tinh thần hết mình đấu tranh phòng ngừa tội phạm của cán bộ chiến sỹ công an huyện Cư Jut.

Ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, hằng ngày các cán bộ, chiến sỹ vẫn âm thầm bám sát cơ sở, đấu tranh phòng ngừa tội phạm để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Thành tích này vào kết quả thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Công an Cư Jút đã tổ chức quán triệt các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bài viết và di chúc của Người.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ đã cụ thể hóa nội dung lời Bác dạy thành tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác..

Với phương châm “tăng cường lực lượng hướng về  cơ sở đảm bảo ANTT”, thời gian qua, Công an huyện Cư jút đã tăng cường lực lượng về tận các thôn buôn trên địa bàn, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào với bà con, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng khác nắm chắc tình hình, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nêu cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu.

Qua đó, kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động Fulro lưu vong, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Có thể nói, nhờ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Cư Jút đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết tốt những vấn đề, vụ việc nổi cộm trên địa bàn, tạo được thế trận lòng dân vững chắc.

BT