Cập nhật: 11:17, Thứ 7, 09/05/2015

print

Kỷ niệm ngày Chiến thắng phát-xít

(ANTV) - Hôm nay (9/5), tại Liên bang Nga diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm đánh bại chủ nghĩa phát-xít trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai và Ngày Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2015).

Cách đây đúng 70 năm, ngày 9/5/1945, Thống chế Cây-ten, đại diện cho nước Ðức thất trận, đã ký văn bản đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh.

Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới luôn ghi nhớ chiến công hiển hách của nhân dân và Hồng quân Xô-viết anh hùng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Ðây là chiến thắng của các lực lượng dân chủ và tiến bộ, không chỉ giữ vững nền độc lập, tự do của Liên Xô, mà còn cứu loài người khỏi thảm họa diệt chủng do chủ nghĩa phát-xít gây ra, bảo vệ nền văn minh nhân loại.

Thắng lợi vĩ đại này không chỉ khẳng định sức mạnh vĩ đại của đất nước Xô-viết quê hương Cách mạng Tháng Mười, mà còn khẳng định sức mạnh, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao.

Chiến công bất diệt của Hồng quân và nhân dân Liên Xô còn khẳng định tài năng quân sự kiệt xuất của đội ngũ tướng lĩnh và các nhà lãnh đạo Xô-viết, chủ nghĩa anh hùng vô song của nhân dân và quân đội Liên Xô trong 1.418 ngày đêm chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ. 

Nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới mãi mãi trân trọng và tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh và đóng góp to lớn của nhân dân Liên Xô, Hồng quân Xô-viết đã làm nên chiến thắng vĩ đại chống phát-xít.

BT