Cập nhật: 16:56, Thứ 3, 05/05/2015

print

Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền trẻ em

(ANTV) - Ngày 4/5, Liên hợp quốc đã  hoan nghênh việc Nam Sudan phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em, coi đây là một bước quan trọng của quốc gia châu Phi này trong việc thúc đẩy bảo vệ và nâng cao quyền của tất cả trẻ em.

Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền trẻ em kêu gọi Nam Sudan cũng như tất cả những nước đã phê chuẩn công ước này cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc tôn trọng, bảo vệ và hoàn tất quyền của trẻ em.

Ủy ban này cũng hoan nghênh việc Nam Sudan gần đây đã thông qua 2 hiệp ước khác về nhân quyền là Công ước chống tra tấn và Công ước về loại trừ phân biệt đối xử với phụ nữ.

Công ước về Quyền Trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1989. Tính cả Nam Sudan thì đến nay đã có 195 nước trên thế giới phê chuẩn Công ước này, biến đây trở thành hiệp ước nhân quyền quốc tế được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử. 2 nước duy nhất chưa phê chuẩn công ước này là Mỹ và Somalia.

BT