Cập nhật: 12:08, Thứ 3, 28/04/2015

print

Họp mặt nhân chứng tham gia 5 cánh quân trong chiến dịch HCM

(ANTV) - Ngày 27/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã  tổ chức “Họp mặt truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

Tham dự buổi gặp mặt có 40 nhân chứng lịch sử là các đại diện nhân chứng lịch sử đã tham gia 5 cánh quân trong chiến dịch Hồ Chí Minh; các Tướng lĩnh Quân đội nhân dân, Tướng lĩnh Công an nhân dân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và hiện nay; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Lãnh đạo các Ban Thành ủy, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tại buối họp mặt truyền thống này lãnh đạo Thành phố, các nhân chứng lịch sử ôn lại truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc và ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975; đồng thời tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ người dân Thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử của thời đại, về những thành tựu to lớn về mọi mặt của Thành phố sau 40 năm thống nhất đất nước, qua đó vun đắp tinh thần yêu nước, hun đúc trí tuệ người Việt Nam, cùng chung tay góp sức, quyết tâm đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên trường Quốc tế.

BT