Cập nhật: 14:23, Thứ 4, 15/04/2015

print

Quản trị hành chính công có chuyển biến tích cực

(ANTV) - Ngày 14/4, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã tổ chức Lễ Công bố Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam năm 2014.

 
Theo đó, Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam, được gọi tắt là Papi, là chỉ số đo lường được tổng hợp dựa trên việc thăm dò ý kiến của người dân về hiệu quả và chất lượng thực tế, khi người dân tiếp xúc và thực hiện các thủ tục hành chính công, dịch vụ công tại địa phương.
 
Kết quả năm 2014 được tổng hợp từ trên 13.000 ý kiến của nhân dân tại nhiều địa phương trong nước, xung quanh 6 nội dung như: "Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở"; "Kiểm soát tham nhũng"; "Tính công khai, minh bạch"; "Trách nhiệm giải trình với người dân"; "Thủ tục hành chính công" và "Cung ứng dịch vụ công".
 
Trong năm 2014, các chỉ số PAPI cho thấy, công tác quản trị hành chính công đã có những chuyển biến tích cực, người dân đã có thêm nhiều điều kiện thuận lợi và có sự hài lòng hơn khi thực hiện các thủ tục, giao dịch hành chính, tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.
 
Qua 4 năm thực hiện, PAPI đã trở thành một cơ sở khoa học rõ ràng, hiệu quả, có giá trị để các địa phương và các cơ quan quản lý Nhà nước tham khảo, từ đó, sẽ có những điều chỉnh về chính sách trong thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác hành chính tại cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu chung cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ.
BT