Cập nhật: 17:35, Thứ 4, 08/04/2015

print

Băn khoăn xã hội hóa cảng hàng không

(ANTV) - Xã hội hoá hoạt động quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay ở Việt Nam có nghĩa là chúng ta có thêm tiền để xây dựng các cơ sở hạ tầng mới. Đó cũng là chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải và đang được Bộ này đề xuất lên Chính phủ. 

 
Tuy nhiên xung quanh vấn đề này nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia quân sự vẫn còn băn khoăn về vấn đề an ninh quốc phòng; khung pháp lý của việc giám sát chống độc quyền của doanh nghiệp nếu đấu thầu thành công và minh bạch trong đấu thầu giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Đây là vấn đề được lãnh đạo bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam đưa ra trong cuộc hội thảo sáng ngày 8/4.
 
Xã hội hoá hoạt động quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay ở Việt Nam, song xã hội hóa như thế nào. Liệu có sự phan biệt giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.
 
Ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: Chúng ta đã vận hành theo cơ chế thị trường thì không gì có thể cản trở chúng ta tiến tới sự bình đẳng trong cạnh tranh. Cho nên nhà nước hay tư nhân cũng cần đảm bảo sự bình đẳng và quyền này phải được thực thi.
 
Hiện nay kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam là nhiều sân bay đều dùng chung cho mục đích quân sự và dân sự. Nhiều sân bay nằm trong thế trận phòng thủ quan trọng của đất nước. Cho doanh nghiệp tư nhân, thậm chí cả doanh nghiệp nước ngoài hoạt động quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay liệu có ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ quốc phòng an ninh.
 
Phân tích vấn đề trên, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay: Thứ nhất phải đảm bảo vấn đề sân bay dùng chung quân sự, dân sự là không được xã hội hóa; thứ hai hệ thống điều hành bay của chúng ta một bộ phận quản lý, bảo vệ vùng trời do đó phải xác định là không được xã hội hóa. Tuy nhiên chúng ta phải phân biệt công trình khu bay là khu trực tiếp ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh với các công trình thương mại, cơ chế phải khác nhau.
 
Liên quan đến vấn đề chống độc quyền, hiện nhiều nước trên thế giới đã đi trước Việt Nam hàng chục năm trong việc xã hội hoá hoạt động quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay, cùng với đó là khung pháp lý đã được chuẩn bị kỹ trong nhiều năm, thậm chí nhiều nước đã ban hành luật riêng cho việc xã hội hóa.
 
Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam: Hiện nay theo chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ GTVT cũng đã trình văn bản quy phạm pháp luật thông qua. Vừa qua Quốc hội cũng đã thông qua luật Hàng không sửa đổi và đến 1/7 bắt đầu có hiệu lực và trách nhiệm của Bộ GTVT là hoàn thiện để trình chính phủ thông qua nghị định, hướng dẫn thi hành luật hàng không cũng có hiệu lực trong 1/7.
 
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, xã hội hóa là cần thiết, tuy nhiên chúng ta cần có bước đi cẩn thận, cụ thể và cần sự vào của của nhiều bộ ngành khác trong đó có cả Quốc Hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính trong việc chuẩn bị khung pháp lý, quy trình đấu giá, định giá và xác định đâu vùng chiến lược quân sự.
BT