Cập nhật: 09:11, Thứ 4, 08/04/2015

print

Kon Tum: Gần 3.000 tỷ đồng phát triển cây cà phê

(ANTV) - Xác định tiềm năng, lợi thế của địa phương trong việc phát triển các loại cây công nghiệp, tỉnh Kon Tum vừa ban hành “Đề án phát triển cà phê tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

 
Tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện đề án phát triển cà phê tỉnh Kon Tum là gần 3.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và huy động từ vốn ODA, FDI, vốn doanh nghiệp, vốn tính dụng và các nguồn vốn khác.
 
Theo đó, giai đoạn 2015-2020, tỉnh Kon Tum sẽ trồng mới trên 580 ha cà phê vối, hơn 1.000 ha cà phê chè; Giai đoạn 2020-2025, phát triển thêm khoảng 1.000 ha cà phê. 
 
Qua đó, góp phần nâng diện tích cà phê toàn tỉnh lên 16.000 ha chè và cà phê vối. Đây là đề án khá thiết thực, bởi ngoài việc khai thác tốt tiềm năng đất đai, đề án còn thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phát triển mở rộng diện tích, tăng năng suất, tăng cường chế biến để nâng cao chất lượng cà phê. 
 
Trên cơ sở đó tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Kon Tum .
BT