Cập nhật: 09:04, Thứ 3, 07/04/2015

print

Cần đổi mới phương thức phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS

(ANTV) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa gửi yêu cầu tới lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đổi mới phương thức phòng, chống ma túy, mại dâm, AIDS. Cần lấy phòng là chính, hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng.

Qua báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, năm 2014 công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Người nghiện ma túy tổng hợp vẫn có xu hướng tăng; công tác cai nghiện đạt hiệu quả chưa cao, chương trình mở rộng điều trị Methadone cho người nghiện ma túy chưa đạt tiến độ, chỉ tiêu. Kinh phí cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm bị cắt giảm nhiều. Các Bộ, ngành phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tăng cường quản lý các dịch vụ, kinh doanh dễ bị lợi dụng để sử dụng trái phép chất ma túy, văn hóa phẩm độc hại, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm. Bộ Công an rà soát, phát hiện, ngăn chặn việc trồng cây có chứa chất ma túy, đấu tranh quyết liệt với tệ nạn ma túy.

Bộ Lao động, thương binh và xã hội sớm nghiên cứu luật phòng, chống mại dâm…đồng thời đổi mới công tác cai nghiện ma túy, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở cai nghiện ma túy. Cần lấy phòng là chính, hướng về cơ sở và dựa vào cộng đồng để bài trừ tệ nạn ma túy./.

BT