Cập nhật: 23:43, Thứ 4, 04/02/2015

print

Trao chứng nhận giáo sư, phó giáo sư cho 644 nhà giáo

(ANTV) -Sáng 4/2, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội đồng chức danh Giáo sư cấp Nhà nước đã tổ chức công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 cho 644 nhà giáo. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã tới dự và trao quyết định cho các GS, PGS.

Theo thông tin từ Hội đồng chức danh giáo sư cấp Nhà nước, năm 2014, cả nước có 822 nhà giáo nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận GS, PGS năm 2014

Sau khi xét duyệt cơ sở và Hội đồng chức danh giáo sư cấp Nhà nước tiến hành họp xét, bỏ phiếu có 59 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 585 nhà giáo được công nhận phó giáo sư.

Trong đó, Bộ Công an có 4 nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, 22 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. 

Bộ Công an có 4 nhà khoa học đạt tiêu chuẩn GS, 22 nhà khoa học đạt PGS

Đây chính là niềm vinh dự tự hào của toàn lực lượng công an nhân dân. Là động lực giúp các đồng chí vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư xác định đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với việc dạy chữ, dạy người; tập trung trí tuệ, công sức nghiên cứu, xây dựng các luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự; đúc kết kinh nghiệm, góp phần bổ sung, phát triển lý luận công an nhân dân.

 

 

BT